Matematika 10 - 11: Pjesa I

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

Kryeni me makinë llogaritëse veprimet e ushtrimit 12 dhe krahasoni përfundimet.