Matematika 10 - 11: Pjesa I

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

Gjatë dhjetë ditëve, në një dyqan u shitën 130 shishe vaj. Në nëntë ditët e para, u shitën përkatësisht 7, 15, 23, 8, 11, 12, 9, 22 dhe 5 shishe. Sa shishe u shitën ditën e dhjetë?