Matematika 10 - 11: Pjesa I

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

Gjatë eskursionit në Prishtinë, Rosela, Anxhela dhe Laura shkuan për të blerë libra në një librari. Secila prej tyre kishte 20 euro. Çmimet e librave që ato dëshironin të blinin jepen më poshtë.

  • Libri 1: 6,78 euro
  • Libri 2: 5,42 euro
  • Libri 3: 2,99 euro
  • Libri 4: 1,28 euro

Pasi blenë librat që u pëlqenin:

  1. Roselës i mbetën 4,81 euro
  2. Anxhelës i mbetën 10,23 euro
  3. Laurës i mbetën 8,60 euro

Gjeni cilat libra bleu secila prej vajzave.