Matematika 10 - 11: Pjesa I

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

Piramida e mëposhtme plotësohet në mënyrë të tillë që çdo numër është shumë e dy numrave që gjenden poshtë tij. Plotësoni elementet që mungojnë në piramidë.