Matematika 10 - 11: Pjesa I

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

Kryeni shumëzimet e mëposhtme.

 1. +5 ×\times (-5)
 2. +4 ×\times (-8)
 3. -8 ×\times (+9)
 4. -4 ×\times (+5)
 5. -3 ×\times (-10)
 6. -7 ×\times (-7)
 7. +8 ×\times (+2)
 8. +5 ×\times (-4)
 9. -2 ×\times (+9)
 10. -13 ×\times (-2)
 11. -7 ×\times (+6)
 12. +12 ×\times (-4)