Matematika 10 - 11: Pjesa I

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

Përdorni makinën llogaritëse për të kontrolluar përfundimet e veprimeve në ushtrimet 7 - 9.