Matematika 10 - 11: Pjesa I

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

Duke ditur se 43 ×\times 67 = 2881, gjeni:

  1. 4,3 ×\times 6,7
  2. 430 ×\times 0,067
  3. 2881 : 670
  4. 28,81 : 430
  5. 2,881 : (0,43 ×\times 0,67)
  6. (4,3 ×\times 0,67) : 0,02881