Matematika 10 - 11: Pjesa I

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

Kryeni pjesëtimet e mëposhtme.

 1. -18 : (+9)
 2. -20 : (+4)
 3. -30 : (-6)
 4. -12 : (-3)
 5. -66 : (+3)
 6. +47 : (-47)
 7. -80 : (-2)
 8. +24 : (+6)
 9. -45 : (-9)
 10. -51 : (+3)
 11. +57 : (-19)
 12. -81 : (-3)