Matematika 10 - 11: Pjesa I

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

Kryeni shumëzimet dhe pjesëtimet e mëposhtme.

  1. 31 ×\times 0,3
  2. 49 : 0,07
  3. 3,66 : 0,3
  4. 4,24 : 0,4
  5. 13,9 : 0,03
  6. 3,9 : 0,03
  7. 171 : 0,3
  8. 5,2 ×\times 0,08
  9. 0,00625 : 50
  10. 0,011 ×\times 0,0011