Matematika 10 - 11: Pjesa I

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

Kryeni me shkrim veprimet në ushtrimet 3 - 5. Verifikoni nëse përfundimet e gjetura me mend janë të njëjta me ato që gjetët me shkrim.