Matematika 10 - 11: Pjesa I

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

Prindërit i japin Meritës 500 lekë në javë, për t'i përdorur si para xhepi.

  1. Sa para merr ajo në muajin shkurt?
  2. Sa para merr ajo në vit? (1 vit = 52 javë)
  3. Për të gjetur shumën që merr në një vit, ajo shumëzoi shumën e muajit shkurt me 12, por rezultati nuk ishte i saktë. Pse?