Matematika 10 - 11: Pjesa I

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

Në fillim të vitit të ri shkollor, mësuesit porositën disa fletore ushtrimesh. Një pako me fletore matematike ka 30 copë, ndërsa një pako me fletore gjuhe ka 25 copë. Shkolla ka 1228 nxënës. Pakot e fletoreve të matematikës kushtojnë 700 lekë, ndërsa pakot e fletoreve të gjuhës kushtojnë 700 lekë. Mësuesit kishin vendosur të blinin aq fletore sa t'u jepnin çdo nxënësi një fletore matematike dhe një fletore gjuhe. Sa ishte kostoja e porosisë së tyre?