Matematika 10 - 11: Pjesa I

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

Vendosni kllapa në mënyrë që barazimet e mëposhtme të jenë të vërteta.

  1. 8 - 4 ×\times 3 - 1 = 8
  2. 16 : 2 ×\times 3 - 2 = 4