Matematika 10 - 11: Pjesa I

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

Zgjidhni ekuacionet e mëposhtme.

  1. 4x+7=714x+7=71
  2. 5x+13=535x+13=53
  3. 8x3=378x-3=37
  4. 7x15=207x-15=20
  5. 20=2x+620=2x+6
  6. 25=4x725=4x-7