Matematika 10 - 11: Pjesa I

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

Zgjidhni ekuacionet e mëposhtme.

  1. 5x+12x+2=3x+3\dfrac{5}{x+1}-\dfrac{2}{x+2}=\dfrac{3}{x+3}
  2. 4x12x3=2x+3\dfrac{4}{x-1}-\dfrac{2}{x-3}=\dfrac{2}{x+3}
  3. 3x+1+1x3=4x1\dfrac{3}{x+1}+\dfrac{1}{x-3}=\dfrac{4}{x-1}
  4. 4x+13x+2=22x1\dfrac{4}{x+1}-\dfrac{3}{x+2}=\dfrac{2}{2x-1}