Matematika 10 - 11: Pjesa I

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

Duke përdorur grafikun e funksionit y=52xy=-5-2x, zgjidhni ekuacionet e mëposhtme.

  1. 52x=12-5-2x=12
  2. 52x=4-5-2x=-4
  3. 52x=4-5-2x=4
  4. 11=52x11=-5-2x