Matematika 10 - 11: Pjesa I

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

  1. Ndërtoni grafikun e funksionit y=2x+3y=2x+3, për 0x100 \leq x \leq 10.
  2. Duke përdorur këtë grafik, zgjidhni ekuacionet e mëposhtme: i) 2x+3=132x+3=13; ii) 2x+3=122x+3=12; iii) 2x+3=192x+3=19; iv) 7=2x+37=2x+3.