Matematika 10 - 11: Pjesa I

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

Perimetri i figurës është 30 m. Gjeni gjatësinë e secilës brinjë.