Matematika 10 - 11: Pjesa I

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

Pas 10 vjetësh, mosha ime do të jetë sa dyfishi i moshës që kisha 11 vjet më parë. Sa vjeç jam unë?