Matematika 10 - 11: Pjesa I

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

Dy trapezat në figurë kanë syprinë të njëjtë. Gjeni gjatësitë e bazave të tyre.