Matematika 10 - 11: Pjesa I

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

Figura paraqet një trekëndësh dybrinjënjëshëm. Këndet e bazës janë 10°10\degree më të vegjël se dyfishi i këndit në kulm. Gjeni këndet e trekëndëshit.