Matematika 10 - 11: Pjesa I

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

Këndet e një trekëndëshi janë x°x\degree, x+20°x+20\degree dhe x+40°x+40\degree.

Gjeni këndet e trekëndëshit.