Matematika 10 - 11: Pjesa I

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

Brinjët e një trekëndëshi dybrinjënjëshëm janë 3x+43x+4, 5x85x-8 dhe x+10x+10.

Gjeni gjatësitë e mundshme të brinjëve për këtë trekëndësh.