Matematika 10 - 11: Pjesa I

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

Gjeni numrat e mëposhtëm.

  1. Mendoj një numër, e pjesëtoj me 16 dhe përftoj numrin 10.
  2. Mendoj një numër, i shtoj 4, e pjesëtoj me 12 dhe përftoj numrin 7.
  3. Mendoj një numër, i zbres 3 dhe e pjesëtoj me 11. Numri që përftoj është i njëjtë me përfundimin që marr, në qoftë se të njëjtin numër e pjesëtoj me 8.