Matematika 10 - 11: Pjesa I

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

Mesataret e shprehjeve në secilën prej dy bashkësive janë të barabarta. Gjeni xx, si dhe vlerat numerike të shprehjeve në secilën bashkësi.