Matematika 10 - 11: Pjesa I

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

Syprina e katrorit dhe syprina e drejtkëndëshit janë të barabarta.

Gjeni përmasat e figurave.