Matematika 10 - 11: Pjesa I

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

Nga figura përbri:

  1. tregoni që x230x+195=0x^2-30x+195=0
  2. zgjidhni ekuacionin për të gjetur gjatësinë e brinjës më të madhe të trekëndëshit.