Matematika 10 - 11: Pjesa I

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

Great zgjidhi ekuacionin 2x2+6x3=02x^2+6x-3=0, duke përdorur metodën e formimit të katrorit të plotë.

Hapi i parë i saj është: 2x2+6x3=(2x+3)2932x^2+6x-3=(2x+3)^2-9-3

Greta ka bërë një gabim. Cili është ai?