Matematika 10 - 11: Pjesa I

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

  1. Lartësia e një cilindri është 5 cm dhe syprina e tij është 100 cm2. Tregoni që πr2+5πr50=0\pi r^2 + 5\pi r -50 =0, ku rr është rrezja e bazës së cilindrit.
  2. Me anë të ekuacionit të zgjidhur në kërkesën a, gjeni diametrin e bazës së cilindrit.