Kopertina e librit Matematika 10 - 11: Pjesa I

Zgjidhja e ushtrimit 2

Zgjidhja e ushtrimit 2 të mësimit 10.3A në librin Matematika 10 - 11: Pjesa I nga shtëpia botuese Pegi me autorë Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon.

Pyetja

Zgjidhni sistemet e ekuacioneve të mëposhtme.

  1. {4x+4y=16x+4y=13\begin{cases} 4x+4y=16 \\ x+4y = 13 \end{cases}
  2. {3x+2y=19x+2y=9\begin{cases} 3x+2y=19 \\ x+2y =9 \end{cases}
  3. {4m+4n=24m+2n=8\begin{cases} 4m+4n=24 \\ m+2n =8 \end{cases}
  4. {3x+2y=162x+y=9\begin{cases} 3x+2y=16 \\ 2x+y =9 \end{cases}
  5. {5x+3y=17x+6y=2\begin{cases} 5x+3y=17 \\ x+6y =-2 \end{cases}
  6. {4e+3f=133e+5f=18\begin{cases} 4e+3f=13 \\ 3e+5f =18 \end{cases}
  7. {2m+3n=14m=145n\begin{cases} 2m+3n=14 \\ m =14-5n \end{cases}
  8. {2y+3x=5y=73x\begin{cases} 2y+3x=5 \\ y =7-3x \end{cases}