Kopertina e librit Matematika 10 - 11: Pjesa I

Zgjidhja e ushtrimit 3

Zgjidhja e ushtrimit 3 të mësimit 10.3A në librin Matematika 10 - 11: Pjesa I nga shtëpia botuese Pegi me autorë Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon.

Pyetja

Zgjidhni sistemet e ekuacioneve të mëposhtme.

  1. {4x4y=20x4y=2\begin{cases} 4x-4y=20 \\ x-4y=2 \end{cases}
  2. {x2y=113x2y=25\begin{cases} x-2y=11 \\ 3x-2y=25 \end{cases}
  3. {5p3q=275pq=29\begin{cases} 5p-3q=27 \\ 5p-q=29 \end{cases}
  4. {a2b=54a5b=23\begin{cases} a-2b=5 \\ 4a-5b=23 \end{cases}