Kopertina e librit Matematika 10 - 11: Pjesa I

Zgjidhja e ushtrimit 4

Zgjidhja e ushtrimit 4 të mësimit 10.3A në librin Matematika 10 - 11: Pjesa I nga shtëpia botuese Pegi me autorë Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon.

Pyetja

Zgjidhni sistemet e ekuacioneve të mëposhtme.

  1. {4x+2y=26x2y=4\begin{cases} 4x+2y=26 \\ x-2y=4 \end{cases}
  2. {x+3y=133x3y=15\begin{cases} x+3y=13 \\ 3x-3y=15 \end{cases}
  3. {5p+3q=72pq=11\begin{cases} 5p+3q=7 \\ 2p-q=11 \end{cases}
  4. {3a+2b=94a5b=35\begin{cases} 3a+2b=9 \\ 4a-5b=35 \end{cases}