Kopertina e librit Matematika 10 - 11: Pjesa I

Zgjidhja e ushtrimit 7

Zgjidhja e ushtrimit 7 të mësimit 10.3A në librin Matematika 10 - 11: Pjesa I nga shtëpia botuese Pegi me autorë Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon.

Pyetja

Zgjidhni sistemet e ekuacioneve të mëposhtme.

  1. {x3y4=322x+y=14\begin{cases} \dfrac{x}{3} - \dfrac{y}{4} = \dfrac{3}{2} \\ 2x+y=14 \end{cases}
  2. {a2+3b=15a7b=47\begin{cases} \dfrac{a}{2} + 3b = 1 \\ 5a-7b=47 \end{cases}
  3. {p2q3=263p4+3q1=0\begin{cases} p - \dfrac{2q}{3} = \dfrac{26}{3} \\ \dfrac{p}{4}+3q-1=0 \end{cases}
  4. {5s6+t4=82s5+t10=4\begin{cases} \dfrac{5s}{6} + \dfrac{t}{4} = 8 \\ \dfrac{2s}{5}+\dfrac{t}{10}=4 \end{cases}