Kopertina e librit Matematika 10 - 11: Pjesa I

Zgjidhja e ushtrimit 8

Zgjidhja e ushtrimit 8 të mësimit 10.3A në librin Matematika 10 - 11: Pjesa I nga shtëpia botuese Pegi me autorë Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon.

Pyetja

Zgjidhni sistemet e ekuacioneve të mëposhtme, duke e dhënë përfundimin të rrumbullakosur në 2 shifra pas presjes dhjetore.

  1. {x+y=8y=x2\begin{cases} x+y=8 \\ y=x^2 \end{cases}
  2. {x+y=9y=x22\begin{cases} x+y=9 \\ y=x^2-2 \end{cases}
  3. {x+2y=7y=2x2\begin{cases} x+2y=7 \\ y=2x^2 \end{cases}
  4. {3x+2y=8y=2x2\begin{cases} 3x+2y=8 \\ y=2x^2 \end{cases}
  5. {x+2y=3x2+y2=3\begin{cases} x+2y=3 \\ x^2+y^2=3 \end{cases}
  6. {x+2y=4x2+y2=4\begin{cases} x+2y=4 \\ x^2+y^2=4 \end{cases}
  7. {x2y2=2x+2y=10\begin{cases} x^2-y^2=2 \\ x+2y=10 \end{cases}
  8. {xy=3x+2y=8\begin{cases} xy=3 \\ x+2y=8 \end{cases}
  9. {y=x23x+7y5x+8=0\begin{cases} y=x^2-3x+7 \\ y-5x+8=0 \end{cases}
  10. {x2+3xy=10x=2y\begin{cases} x^2+3xy=10 \\ x=2y \end{cases}