Matematika 10 - 11: Pjesa I

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

Pas 15 vitesh, Arta do të jetë më e madhe se dyfishi i moshës që ajo ishte 10 vjet më parë. Cila është mosha më e madhe e mundshme e Artës?