Kopertina e librit Matematika 10 - 11: Pjesa I

Zgjidhja e ushtrimit 2

Zgjidhja e ushtrimit 2 të mësimit 10.4A në librin Matematika 10 - 11: Pjesa I nga shtëpia botuese Pegi me autorë Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon.

Pyetja

Zgjidhni inekuacionet lineare të mëposhtme.

 1. 2x>122x>12
 2. 2x+1<172x+1<17
 3. 3x2<193x-2<19
 4. 5x2285x-2 \leq 28
 5. 3(x2)<363(x-2)<36
 6. 5(x2)205(x-2)\leq 20
 7. 279(x2)27 \leq 9(x-2)
 8. 5<5(1+3x)-5<5(1+3x)
 9. 10>2x>210>2x>2
 10. 1<2x+1<171<2x+1<17
 11. 73x2<197 \leq 3x-2<19
 12. 3<5x2283<5x-2 \leq 28
 13. 25x+323-2 \leq 5x+3 \leq 23
 14. 5<8x+3<19-5 < 8x+3 < 19
 15. 20<3x5<19-20 < 3x-5 < 19
 16. 5<10+3x<2-5 < 10+3x < -2