Matematika 10 - 11: Pjesa I

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

12,5% e masës së një pijeje të lehtë është sheqer. Gjeni sasinë e sheqerit për këto masa pijesh.

  1. 750 g
  2. 45 g
  3. 1 kg
  4. 1250 g