Matematika 10 - 11: Pjesa I

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

Thjeshtoni shprehjet e mëposhtme.

  1. 3×b×86×a\dfrac{3 \times b \times 8}{6 \times a}
  2. 3×b×82\dfrac{\sqrt{3} \times b \times 8}{2}