Matematika 10 - 11: Pjesa I

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

Andi mendon se 3d+2e+4d+5e=14de3d + 2e + 4d + 5e = 14de. Shkruani përgjigjen e saktë.