Kopertina e librit Matematika 10 - 11: Pjesa I

Zgjidhja e ushtrimit 4

Zgjidhja e ushtrimit 4 të mësimit 2.1A në librin Matematika 10 - 11: Pjesa I nga shtëpia botuese Pegi me autorë Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon.

Pyetja

Reduktoni shprehjet e mëposhtme.

  1. a+2b+aa + 2b + a
  2. 4t+3s+2t4t + 3s + 2t
  3. d+2e+e+3ed + 2e + e + 3e
  4. 4y+2y+w+7w4y + 2y + w + 7w
  5. 2p+f+3p+3f2p + f + 3p + 3f
  6. e+2f+3g+4he + 2f + 3g + 4h
  7. 5k+4+2d+2k5k + 4 + 2d + 2k
  8. 8y+5+2y+118y + 5 + 2y + 11
  9. 3p+4+2p+2q3p + 4 + 2p + 2q
  10. 8b+52a+6ab8b + 5 - 2a + 6ab