Matematika 10 - 11: Pjesa I

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

Klesti mendon se k+k+k=k3k + k + k = k^3. Eriku mendon se k+k+k=k3k + k + k = k3. Shkruani përgjigjen e saktë.