Matematika 10 - 11: Pjesa I

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

Eliza mendon se a2+a2+a2=6aa^2 + a^2 + a^2 = 6a. Shkruani përgjigjen e saktë.