Kopertina e librit Matematika 10 - 11: Pjesa I

Zgjidhja e ushtrimit 9

Zgjidhja e ushtrimit 9 të mësimit 2.1A në librin Matematika 10 - 11: Pjesa I nga shtëpia botuese Pegi me autorë Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon.

Pyetja

Reduktoni shprehjet e mëposhtme.

  1. ad2+ad2ad^2 + ad^2
  2. 3ab2+10ab23ab^2 + 10ab^2
  3. 4xy3+5xy34xy^3 + 5xy^3
  4. 2xy2+4xy+xy22xy^2 + 4xy + xy^2
  5. 4st3+5s3t6st34st^3 + 5s^3t - 6st^3
  6. 6m2n4mn2+5mn26m^2n - 4mn^2 + 5mn^2
  7. 5gh2+4g2h2gh5gh^2 + 4g^2h - 2gh
  8. 8y25y2x+11x8y^2 - 5y - 2x + 11x