Matematika 10 - 11: Pjesa I

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

Vendosni shprehjet e mëposhtme në katrorin magjik 3×33 \times 3, në mënyrë që shuma e elementeve të çdo rreshti dhe çdo shtylle të jetë e njëjtë. Gjeni tri shprehjet që mungojnë.