Matematika 10 - 11: Pjesa I

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

Figura e mëposhtme, e cila ka formën e U-së, përbëhet nga tre drejtkëndësha të njëjtë. Gjeni perimetrin e kësaj figure.