Matematika 10 - 11: Pjesa I

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

Fatura për një numër celulari me kontratë, llogaritet sipas formulës së mëposhtme.

Kosto në lekë = 20 ×\times numri i mesazheve të dërguara + 30 ×\times numri i minutave të kohës së bisedave

Duke përdorur formulën e dhënë, gjeni vlerën e faturuar për:

  1. 40 mesazhe të dërguara dhe 20 minuta kohë bisede
  2. 5 mesazhe të dërguara dhe 70 minuta kohë bisede
  3. 32 mesazhe të dërguara dhe 15 minuta kohë bisede
  4. koston në lekë për një telefonatë që zgjat një minutë