Matematika 10 - 11: Pjesa I

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

Kostoja e qiramarrjes së një makine jepet me anë të formulës C=2000d+500C = 2000d + 500, ku CC është kostoja në lekë dhe dd është numri i ditëve. Sa lekë më shumë duhet të paguajë një person që e merr makinën me qira për 10 ditë, sesa një tjetër që e merr atë me qira për 3 ditë?