Matematika 10 - 11: Pjesa I

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

Thjeshtoni shprehjet duke përdorur vetitë e fuqive. Përdorni makinën llogaritëse për të kontrolluar përgjigjet tuaja.

  1. (23)2(2^3)^2
  2. (54)6(5^4)^6
  3. (33)7(3^3)^7
  4. (82)8(8^2)^8
  5. (74)2(7^4)^{-2}
  6. ((12)2)3((\dfrac{1}{2})^2)^3