Matematika 10 - 11: Pjesa I

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

Gjeni syprinën e figurave të mëposhtme dhe thjeshtoni shprehjet e përftuara.