Matematika 10 - 11: Pjesa I

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

Perimetri i një katrori është 28a3b128a^3b^{-1}. Gjeni syprinën e katrorit.